แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทความวิจัย เรื่อง พระสงฆ์ไทยกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม :ศึกษากรณีเคลื่อนไหวให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 เขียนโดย somchai 522
บทความวิจัย เรื่อง The Exploration of Thailand's Referendum of 2016: A Comparison of Case Studies of Students’ Behavior and Decision-Making from Faculty of Social Sciences and Faculty of Education within Mahamakut Buddhist University, Thailand เขียนโดย somchai 418
บทความวิจัย เรื่อง นักศึกษากับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในวันครบรอบ 1 ปี การทำรัฐประหารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เขียนโดย somchai 668
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย nutthapon 3773
ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 7094