ติดต่อเรา

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000 ต่อ 1147
โทรสาร : 02-444-6080

 

 
Share