กิจกรรม “เติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย” ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ได้จัดโครงการเติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย ประจำปี 2565
โดยมี พระมหาอรุณ ปัญฺญารุโณ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภายในงานมีการใส่บาตร และได้มีการบายศรีสู่ขวัญให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Message us