ศึกษาดูงาน ๙๐ ปี รัฐสภาไทย

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มมร เข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “๙๐ ปี รัฐสภาไทย ๙๐ ความทรงจำ” ณ รัฐสภาไทย กรุงเทพฯ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ARUN PANYARUNO

July 1, 2022

รับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๕

การรับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCIประจำปี ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มมร ๑. วารสารรัฐศาสตร์๒. วารสารสังคมศาสตร์https://tci-thailand.org

ARUN PANYARUNO

June 30, 2022

งานอวยพรอาจารย์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมรเข้าร่วมอวยพรให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในวโรกาสที่ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ ณ วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ เป็นต้นไป

ARUN PANYARUNO

June 29, 2022

โครงการเติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการเติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย ประจำปี 2565โดยมี พระมหาอรุณ ปัญฺญารุโณ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภายในงานมีการใส่บาตร และได้มีการบายศรีสู่ขวัญให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ARUN PANYARUNO

June 25, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พุทธวิถีไทย

“เติมบุญบรรพ์ย้อนวันวานสืบสานไทย” ณ อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 15.30 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/U69Yeh3MiARZTxVr6

ketsada phathong

June 18, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (ออนไลน์)

กิจกรรมที่ 1 อบรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETINGjoin zoom meetinghttps://mbu-ac-th.zoom.us/j/9968410963?pwd=MW1mNXpCRytGUGJ0aU5SL3lhMlZxQT09meeting id: 996 841 0963passcode: 744825ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/XuNWoSexWivq56FaAลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 อบรมเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETINGJoin Zoom Meetinghttps://mbu-ac-th.zoom.us/j/95729469575?pwd=OFhFRGlFa1R1VTZlYU5HTmsrdnNZZz09Meeting ID: 957 2946 9575Passcode: 744825ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/4MNRR65iHGKP1kpL6ลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing

ketsada phathong

June 2, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลิงก์สำหรับโหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1VBglf453Gd1KfOkRTPNqc5Z-Ubt7qnyl/view?usp=drivesdk >เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2565< ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา https://drive.google.com/file/d/1ak-Uersmhi9BXCvu1Yhe0mxxOrrEngni/view?usp=drivesdk ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook. = หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง 205 ชั้น 2 บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เบอร์โทรติดต่อ 024-446-000 ต่อ 1156 090-853-7866 089-440-6068

ketsada phathong

January 22, 2022
1 2 3
Message us