ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูศรีธรรมวุฒิ และพระครูสุทธิเมธาวัฒน์

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูศรีธรรมวุฒิ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และพระครูสุทธิเมธาวัฒน์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

Message us