ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (ออนไลน์)

กิจกรรมที่ 1 อบรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETING
join zoom meeting
https://mbu-ac-th.zoom.us/j/9968410963?pwd=MW1mNXpCRytGUGJ0aU5SL3lhMlZxQT09
meeting id: 996 841 0963
passcode: 744825
ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/XuNWoSexWivq56FaA
ลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 อบรมเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ
ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETING
Join Zoom Meeting
https://mbu-ac-th.zoom.us/j/95729469575?pwd=OFhFRGlFa1R1VTZlYU5HTmsrdnNZZz09
Meeting ID: 957 2946 9575
Passcode: 744825
ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/4MNRR65iHGKP1kpL6
ลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing

Message us