รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2566

📌สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://admission.mbu.ac.th/

📱 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-444-6000 ต่อ 1147-1149

Message us