ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

Message us