อวยพรอาจารย์ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร
เข้าร่วมอวยพรให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาริณี โสภาจร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ในวโรกาสที่ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ ณ วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ เป็นต้นไป

Message us