แนะแนวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ และสาขาวิชา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

แนะแนวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ และสาขาวิชา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา

วันที่ 7 ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 18 – 23 ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดตาก

—————-

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

💥ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 15 มิ.ย. 66

✨สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://admission.mbu.ac.th/

📱 สอบถามข้อมูลเพิ่เติมที่ ศูนย์บริการวิชาการ โทร 02-444-6000 ต่อ 1096-1098

Message us