โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ วัดศาลาลอย,วัดสุทธจินดาและโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมาที่ทำกิจกรรมร่วมกันและเอื้อเฟื้อสถานที่พัก

Message us