การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และ กรมการศาสนา
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Message us