พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยมูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม

พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยมูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม การครั้งนี้ มีคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในการอุปการะดูแลของชมรมฯ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน สิ่งของที่ชมรมฯใคร่หวัง เพรียกหา และจำเป็นมากในชีวิต คือ ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (แพมเพิส) หากท่านใดมีจิตศรัทธาเพื่อการแบ่งปัน สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ปรากฏในภาพ (๐๙๐-๒๓๑-๐๐๖๗)

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
Message us