การวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

การวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บำรุงสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่ง
Message us