ติดต่อเรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคาร B 7.4 ชั้น 2

248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02 -444 – 6000 ต่อ 1147

Message us