ติดต่อเรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคาร B 7.4 ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ 201

248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02 – 444 – 6000 ต่อ 1148

FACEBOOK : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Message us