ขอเชิญเข้าร่วมส่งประกวด โปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ

ขอเชิญนักศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมส่งประกวด โปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอในหัวข้อ ”ชีวิตวิถีใหม่ในมหาลัย”🏆ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ🏆ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2565ส่งผลงานได้ที่ ⬇️https://forms.gle/co2ubFtMBU3WemDf8รายละเอียดการลงผลงานhttps://drive.google.com/file/d/1L289GOZO4TGfk547XzLHKUS2b7I6ihGy/view?usp=sharing

PANYARUNO

August 4, 2022

รับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๕

การรับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCIประจำปี ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มมร ๑. วารสารรัฐศาสตร์๒. วารสารสังคมศาสตร์https://tci-thailand.org

PANYARUNO

June 30, 2022

รายชื่ออาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    ลำดับ ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-ฉายา–นามสกุล คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปี 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก Ph.D. (Political Science) M.A. (Political Science) B.A. (Hons) (Political Science) Banaras Hindu University, India Mahatma Gandhi Kashividypith, India Banaras Hindu University, India 254025352533 2 – ดร.สมภพ ระงับทุกข์ ปร.ด. (รัฐศาสตร์) ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548 2538 2520 3 – […]

jetsada

April 7, 2021

ติดต่อเรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคาร B 7.4 ชั้น 2 248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 02 -444 – 6000 ต่อ 1147

jetsada

March 31, 2021
Message us