เกียรติบัตรผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด “โครงการสัปดาห์วิชาการ” ประจำปี 2566

ประเภทการประกวด เรื่องสั้น ลำดับรางวัล ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1VJanHj_ON_n3yxyO7nfOCS9sRA64uGQB/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 https://drive.google.com/file/d/10EP9sHVfNKBTI_aj6RAdBIHx18QzPCgx/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 https://drive.google.com/file/d/1NVlGclJPPV1ExwCX34Zo6y-pp7Rh_hUz/view?usp=sharing รางวัลชมเชย https://drive.google.com/file/d/1muENsKmx8hgxly7nhhqYzeBLKP9lv80t/view?usp=sharing ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน https://drive.google.com/file/d/1sBZ7pN7Q2mJOSM-ldWXY9H8Anzbz8Yl0/view?usp=sharing ประเภทการประกวด โปสเตอร์ ลำดับรางวัล ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1IOO0BsiYuMVKtXYhVZinwsZoVFCLuE_2/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1p4SMcUuobvXOdeGIa0_1XE3tm5satEX1/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wuv2SkNEmcCoud3MkUik5g0b53M9Zf7E รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 4 https://drive.google.com/file/d/1GKkcyzZ0wIIuvosvC1iojMTSfmUKiCYV/view?usp=sharing รางวัลชมเชย https://drive.google.com/file/d/1Hb-EeVOfSfaCRRp_nKFflIidQAXZKcw5/view?usp=sharing ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน https://drive.google.com/file/d/1SoW3_JXRQzyqVM2SEnMPcR20Mi7UOTv2/view?usp=sharing ประเภทการประกวด นิทรรศการ ลำดับรางวัล ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 https://drive.google.com/file/d/10HreEIBepaqdYX6Jd8pDaB3mUPKsFZnq/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 https://drive.google.com/file/d/1p4SMcUuobvXOdeGIa0_1XE3tm5satEX1/view?usp=sharing รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 https://drive.google.com/file/d/1VEL05qmxDdUJuc332AY0tzX2x-fX_wdS/view?usp=sharing ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน https://drive.google.com/file/d/1CtAw9mpypSwSNh2y8B8iA2HsOvpOVHK0/view?usp=sharing

Nuttha Jan

September 7, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมส่งประกวด โปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ

ขอเชิญนักศึกษา ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมส่งประกวด โปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอในหัวข้อ ”ชีวิตวิถีใหม่ในมหาลัย”🏆ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ🏆ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2565ส่งผลงานได้ที่ ⬇️https://forms.gle/co2ubFtMBU3WemDf8รายละเอียดการลงผลงานhttps://drive.google.com/file/d/1L289GOZO4TGfk547XzLHKUS2b7I6ihGy/view?usp=sharing

PANYARUNO

August 4, 2022

รับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๕

การรับรองคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCIประจำปี ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มมร ๑. วารสารรัฐศาสตร์๒. วารสารสังคมศาสตร์https://tci-thailand.org

PANYARUNO

June 30, 2022

รายชื่ออาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต    ลำดับ ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-ฉายา- นามสกุล คุณวุฒิ – สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปี รูปภาพ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก   -Ph.D. (Political Science) -M.A. (Political Science) -B.A. (Hons) (Political Science) Banaras Hindu University, India Mahatma Gandhi Kashividypith, India Banaras Hindu University, India 2540 2535 2533 2 – ดร.สมภพ ระงับทุกข์ -ปร.ด. (รัฐศาสตร์) -ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) -น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง […]

jetsada

April 7, 2021

ติดต่อเรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคาร B 7.4 ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ 201 248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 02 – 444 – 6000 ต่อ 1148 FACEBOOK : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

March 31, 2021
Message us