เกียรติบัตรผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด “โครงการสัปดาห์วิชาการ” ประจำปี 2566

ประเภทการประกวด เรื่องสั้น

ลำดับรางวัลลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1https://drive.google.com/file/d/1VJanHj_ON_n3yxyO7nfOCS9sRA64uGQB/view?usp=sharing
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2https://drive.google.com/file/d/10EP9sHVfNKBTI_aj6RAdBIHx18QzPCgx/view?usp=sharing
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3https://drive.google.com/file/d/1NVlGclJPPV1ExwCX34Zo6y-pp7Rh_hUz/view?usp=sharing
รางวัลชมเชยhttps://drive.google.com/file/d/1muENsKmx8hgxly7nhhqYzeBLKP9lv80t/view?usp=sharing
ผู้เข้าร่วมส่งผลงานhttps://drive.google.com/file/d/1sBZ7pN7Q2mJOSM-ldWXY9H8Anzbz8Yl0/view?usp=sharing

ประเภทการประกวด โปสเตอร์
ลำดับรางวัลลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1https://drive.google.com/file/d/1IOO0BsiYuMVKtXYhVZinwsZoVFCLuE_2/view?usp=sharing
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2https://drive.google.com/file/d/1p4SMcUuobvXOdeGIa0_1XE3tm5satEX1/view?usp=sharing
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wuv2SkNEmcCoud3MkUik5g0b53M9Zf7E
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 4https://drive.google.com/file/d/1GKkcyzZ0wIIuvosvC1iojMTSfmUKiCYV/view?usp=sharing
รางวัลชมเชยhttps://drive.google.com/file/d/1Hb-EeVOfSfaCRRp_nKFflIidQAXZKcw5/view?usp=sharing
ผู้เข้าร่วมส่งผลงานhttps://drive.google.com/file/d/1SoW3_JXRQzyqVM2SEnMPcR20Mi7UOTv2/view?usp=sharing

ประเภทการประกวด นิทรรศการ
ลำดับรางวัลลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1https://drive.google.com/file/d/10HreEIBepaqdYX6Jd8pDaB3mUPKsFZnq/view?usp=sharing
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2https://drive.google.com/file/d/1p4SMcUuobvXOdeGIa0_1XE3tm5satEX1/view?usp=sharing
รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3https://drive.google.com/file/d/1VEL05qmxDdUJuc332AY0tzX2x-fX_wdS/view?usp=sharing
ผู้เข้าร่วมส่งผลงานhttps://drive.google.com/file/d/1CtAw9mpypSwSNh2y8B8iA2HsOvpOVHK0/view?usp=sharing
Message us