ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาการถอดบทเรียน “ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ”

วันอังคารที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 11.30 น.

ห้องประชุมออนไลน์ ZOOM

https://zoom.us/j/99744915568…

Meeting ID : 997 4491 5568

zoom Passcode : 731332

ลงทะเบียน (Register)

https://forms.gle/P1PWfgMXwAcaL3Nx8

Message us