ลงทะเบียนร่วมโครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 (แบบออนไลน์)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ “พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่หลังโควิด-19”

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2564

——————————————————————————————————————————————-

โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

โดยจัดการประชุมผ่านโปรแกรม zoom

ZOOM ID : 593 158 7641

Passcode : 848493

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 090-853-7866 (ดร.เกษฎา ผาทอง)

โทรศัพท์ 084-959-1424 (ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์)

Message us