ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครปฐม

ขอขอบคุณเรือนจำกลางนครปฐม เปิดพื้นที่ให้สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงานเรียนรู้เพิ่มเติมเสริมทัศนคติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม

PANYARUNO

January 20, 2023

ถวายสักการะพระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี รักษาการแทน คณะสังคมศาสตร์
ในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ถวายสักการะพระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี รักษาการแทน คณะสังคมศาสตร์ในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 มอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และในการนี้ได้ถวายสักการะพระอรุณ ปญฺญารุโณ ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

PANYARUNO

January 5, 2023

แนะแนวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ และสาขาวิชา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

แนะแนวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ และสาขาวิชา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 7 ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 – 23 ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดตาก —————- คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 15 มิ.ย. 66 สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://admission.mbu.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่เติมที่ ศูนย์บริการวิชาการ โทร 02-444-6000 […]

PANYARUNO

December 26, 2022

ศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์

PANYARUNO

December 23, 2022

“เติมบุญบรรพ์ ย้อนวันวาน สืบสานไทย”

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย และพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราทิพยวดีฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

PANYARUNO

December 21, 2022

ศึกษาดูงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพ ในการให้ความช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม

PANYARUNO

December 9, 2022

แผนยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์

การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อำเภอชะอำ เพชรบุรี วันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

PANYARUNO

November 27, 2022

ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2565

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ

PANYARUNO

November 14, 2022

ปฐมนิเทศฝึกงาน สาขาวิชาการปกครอง ประจำปี 2565

ปฐมนิเทศฝึกงาน สาขาวิชาการปกครอง ประจำปี 2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (ภาคปกติ) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (ภาคพิเศษ)

PANYARUNO

November 14, 2022
1 2 3 6
Message us