ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ (ออนไลน์)

กิจกรรมที่ 1 อบรมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETINGjoin zoom meetinghttps://mbu-ac-th.zoom.us/j/9968410963?pwd=MW1mNXpCRytGUGJ0aU5SL3lhMlZxQT09meeting id: 996 841 0963passcode: 744825ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/XuNWoSexWivq56FaAลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 อบรมเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านโปรแกรมZOOM MEETINGJoin Zoom Meetinghttps://mbu-ac-th.zoom.us/j/95729469575?pwd=OFhFRGlFa1R1VTZlYU5HTmsrdnNZZz09Meeting ID: 957 2946 9575Passcode: 744825ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/4MNRR65iHGKP1kpL6ลิงก์พื้นหลังสำหรับเข้าร่วมงาน : https://drive.google.com/file/d/1s98Ngp_qpxtU-RAJeaTyHEQa37xLXcu2/view?usp=sharing

ketsada phathong

June 2, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ลิงก์สำหรับโหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1VBglf453Gd1KfOkRTPNqc5Z-Ubt7qnyl/view?usp=drivesdk >เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2565< ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา https://drive.google.com/file/d/1ak-Uersmhi9BXCvu1Yhe0mxxOrrEngni/view?usp=drivesdk ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook. = หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้อง 205 ชั้น 2 บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เบอร์โทรติดต่อ 024-446-000 ต่อ 1156 090-853-7866 089-440-6068

ketsada phathong

January 22, 2022

ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทสงรัฐศาสตร์” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มมร. ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักพื้นฐานและการประยุกต์ทสงรัฐศาสตร์” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต/ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง/อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานท์ ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-11.30 น. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียน (Register)  https://forms.gle/jthxneGq84DM3u8P9 ผ่านรูปแบบออนไลน์ Zoom ลิงก์สำหรับเข้าร่วมงาน https://zoom.us/j/91800376226… ID: 91800376226 Passcode: 998377 ลงทะเบียน (Register)  https://forms.gle/jthxneGq84DM3u8P9

ketsada phathong

September 24, 2021

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาการถอดบทเรียน “ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ”

วันอังคารที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 11.30 น. ห้องประชุมออนไลน์ ZOOM https://zoom.us/j/99744915568… Meeting ID : 997 4491 5568 zoom Passcode : 731332 ลงทะเบียน (Register) https://forms.gle/P1PWfgMXwAcaL3Nx8

ketsada phathong

September 24, 2021

ลงทะเบียนร่วมโครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 (แบบออนไลน์)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่หลังโควิด-19” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2564 ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0AT6w6eO2l8jUR0DkVUYC62o_oc6Alq7q5AU2iFk1MJFlUg/viewform?usp=sf_link ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดภาพพื้นหลังสำหรับเข้าร่วมโครงการ https://drive.google.com/file/d/1SSUvyRciUX8PEw8Ltxwextx7LkftxFA4/view?usp=sharing ลิงก์กำหนดการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1SW-0MV9412VMMoKejzfIN3j3UFMnNYm5/view?usp=sharing ——————————————————————————————————————————————- โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยจัดการประชุมผ่านโปรแกรม zoom ZOOM ID : 593 158 7641 Passcode : 848493 ลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม https://zoom.us/j/5931587641?pwd=d1YvNFFBQ250ei9SNUs0RzRCR2cvUT09 รับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/R/ti/g/2pnEMqrySo ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 090-853-7866 (ดร.เกษฎา ผาทอง) โทรศัพท์ 084-959-1424 (ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์)

ketsada phathong

August 15, 2021

พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์

ขอร่วมมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พุทธธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ พิพิธประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ในนามคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Parinya Treethanya

August 4, 2021

อธิการบดีนำคณะผู้บริหารมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

02 สิงหาคม 2564/ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักศึกษาที่อาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังจะเร่งประสานงานให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกรูป/คน ซึ่งขณะนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า60% ส่วนในกรณีลดค่าเล่าเรียนนั้น เมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจนทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพมอบของให้นักศึกษา

Parinya Treethanya

August 4, 2021
1 2 3
Message us