พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยมูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม

พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยมูลนิธิปันสุข จังหวัดนครปฐม การครั้งนี้ มีคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในการอุปการะดูแลของชมรมฯ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน สิ่งของที่ชมรมฯใคร่หวัง เพรียกหา และจำเป็นมากในชีวิต คือ ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (แพมเพิส) หากท่านใดมีจิตศรัทธาเพื่อการแบ่งปัน สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ปรากฏในภาพ (๐๙๐-๒๓๑-๐๐๖๗)

jetsada

December 30, 2020

การวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)

การวิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บำรุงสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

jetsada

December 23, 2020
1 8 9
Message us